Disclaimer

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg bij de samenstelling van onze website.

Urker vis online zal zich inzetten om de informatie op de website zo compleet, actueel en accuraat mogelijk te houden, waarbij het zich het recht voorbehoud om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, zonder hierover eerst te berichten. Desondanks garandeert Urker vis online niet de compleetheid en accuraatheid van de informatie gepubliceerd op haar website.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op de volgende punten:

  • Voor tijdelijke storingen of niet-beschikbaar zijn van onze website;
  • Voor enige fouten “bugs”;
  • Voor enige onnauwkeurigheid in de informatie op onze website;
  • Voor enige schade die is opgetreden voor illegale inbreuk van onze website door derden
 

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De websitebezoeker gebruikt en leest deze disclaimer en website onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Door het gebruiken van onze website, wordt de websitebezoeker geacht op de hoogte te zijn van de meest recente disclaimer.

Belangrijk!

Helaas hebben we moeten besluiten onze webshop tijdelijk uit de lucht te halen. We werden geconfronteerd met een verhoging van 400% voor onze energiekosten en kunnen dit niet doorrekenen in de vis, want dan wordt het onbetaalbaar voor onze klanten. Vandaar dit besluit.

Als de energieprijzen weer normaal worden, starten we weer op.